مشتریان ما | مصاحبه با مدیران

مشتریان ما | مصاحبه با مدیران

توسط گروه مدیران پریمیوم

 مشتریان ما

و مصاحبه با مدیران

مصاحبه با کارآفرین برتر

.

      کارآفرین نمونه استان تهران
مصاحبه با جناب آقای بهنام

.

      راز موفقیت یک مدیر موفق
مصاحبه با جناب آقای کمالی

.

      بیلیارد فروش
مصاحبه با جناب آقای سالاری

.

      مصاحبه با جناب آقای سالاری
مصاحبه با جناب آقای فرهوش

.

      طعم جدیدی از حسابداری
مصاحبه با جناب آقای خسروی نیا

.

      آقای ماکارونی
مصاحبه با سرکار خانم تبار

.

      سمیتئاتر و آشنایی با آن
مصاحبه با جناب آقای صادقی یزدان خواه

.

      حفظ کیفیت، ترقی خدمت
مصاحبه با جناب آقای  شهبازی

.

      شاخصه های مدیریت