کلینیک گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

کلینیک گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

توسط گروه مدیران پریمیوم

کلینیک گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

خدمات ما به شما در کلینیک گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

 • مشاوره تخصصی به مدیران ارشد سازمان
 • مشاوره تخصصی به مدیران واحد ها
 • انجام فرآیند میستری شاپینگ حضوری
 • انجام فرآیند میستری شاپینگ تلفنی
 • آنالیز فضاها و ساختارهای سازمان
 • بررسی دکوراسیون ساختمان و نحوه چیدمان ( ارزیابی کار و زمان )
 • مشخص کردن Mission & vision های سازمان
 • مشخص کردن نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان و فرصت ها و تهدیدهای خارجی سازمان ( SWOT )
 • ایجاد یک برنامه مدون با مشخص بودن حداکثر زمان مجاز انجام و افراد مسئول اجرای فرآیندها
 • ایجاد طرح تشویق و تنبیه 
 • تهیه چک لیست های تخصصی در کلیه امور ( ۵S ، نمایشگاه ها ، امور روزانه ، هدف گذاری ها و … )
 • استاندارد سازی زبان بدن
 • استاندارد سازی ارتباط با مشتری ( ایجاد دیالوگ و فرمت سازمانی )
 • استاندارد سازی پوشش سازمان
 • استاندارد سازی برنامه زمان بندی
 • استاندارد سازی گزارش دهی
 • استخدام نیرو
 • سنجش رضایت شغلی
 • آنالیز پوزیشن شغلی
 • عارضه یابی فردی
 • روانشناسی نیروی انسانی

آموزش پرسنل در کلیه سطوح سازمان از جمله :

 • خدمات
 • پشتیبانی
 • فروش
 • بازرگانی
 • مدیریت واحدها
 • مدیران ارشد
 • ارتباط با مشتری
 • گارانتی و …
 • ایجاد روحیه کار تیمی در کلیه سطوح سازمان با برگزاری بازی های متنوع
 • تشکیل تیم های مختلف مرتبط با هر بخش از قبیل ( GTO ، R&D ، فروش ، بازاریابی ، اتاق فکر ، طرح و برنامه و … )

آنالیز فضای مجازی کسب وکار و ارائه راهکارهای کاربردی

ایجاد زیرساختهای دیجیتال منطبق بر فعالیتهای سازمان 

آموزش دیجیتال مارکتینگ به پرسنل

بازاریابی و تبلیغات در دنیای دیجیتال

توسعه فرآیندهای کسب وکار در دنیای دیجیتال

 

 • ایجاد کمپین های تبلیغاتی
 • بهره گیری از چهره های مردمی
 • یافتن موقعیت های مکانی و زمانی استراتژیک جهت تبلیغات و برندینگ
 • آموزش نرم افزار CRM
 • تهیه لیست طبقه بندی شده از مخاطبان سازمان
 • برنامه ریزی اجرای مستمر CRM و گرفتن بازخور به صورت دوره ای