جدیدترین سمینارها

جدیدترین سمینارها

توسط گروه مدیران پریمیوم

سمینارها

 • 21، اسفند ۱۳۹۶
 • قم
 • PEPI
 • 20 اسفند ۱۳۹۶
 •  رستوران هفت خوان – شیراز
 • 7 ستاره موفقیت
 • 17، اسفند۱۳۹۶
 • تهران
 • کنگره مشتری مداری
 • 15، اسفند۱۳۹۶
 • اجلاس نشان عالی مدیران
 • 7 ستاره موفقیت

کارگاه ها

 • 25، اسفند۱۳۹۶
 • مجموعه سجاد، بیرجند
 • زبان بدن
 • 24، اسفند ۱۳۹۶
 • خانه کیفیت ایرانیان، بندرعباس
 • مدیران پریمیوم
 • 23، اسفند۱۳۹۶
 • بازرگانی برادران هدایتی ، یزد
 • Team work
 • 18 ، اسفند ۱۳۹۶
 • خانه کیفیت ایرانیان، بندرعباس
 • مدیران پریمیوم