مقالات مدیریتی و کارآفرینی

نقش ضمنی بودن و عینی بودن در شناسایی فرصت ( بخش دوم )

توسط پناهی پناهی بدون دیدگاه

شناسایی فرصت و نقش ضمنی و عینی بودن در آن

اخیرا، ظهور رویکرد اختلافات فردی کارآفرینان در پژوهش های کارآفرینی، جنبه شناختی به خود گرفته است

و بر نقش تصمیم‌گیری‌های شناختی و سازگار بودن با الگوها که کارآفرینان برای شناخت فرصت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند، تاکید دارد. ادامه مطلب

مولفه های ارتباطی در مذاکره و پیامدهای آن

توسط پناهی پناهی ۲ دیدگاه

مولفه های ارتباطی در مذاکره

نتایج در رابطه با مولفه های ارتباطی در مذاکره

نتیجه بررسی آماری اینطور نشان می دهد که افراد کره ای اهمیت بیشتری جهت به وجود آوردن ارتباط شخصی

نسبت به ایرانی ها دارا می باشند و داشتن ارتباط شخصی بر چگونگی مذاکره کره ای ها نسبت به ایرانی ها

دارای تاثیر بیشتری می باشد.

ادامه مطلب