مقالات مدیریتی و کارآفرینی

پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کار آفرینانه ( بخش پنجم )

توسط پناهی پناهی بدون دیدگاه

مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قسمت دوم)
۲٫روش ابتکاری احساس
میان بر ذهنی می باشد که یک فرد به دنبال یک محرک و در دوره ای از زمان به شکل یک حالت احساسی، خودآگاه یا ناخودآگاه تجربه می کند.
 کاربرد مهم راه ابتکاری احساس چیست؟

ادامه مطلب

پیامدهای مثبت روش ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه ( بخش چهارم )

توسط پناهی پناهی بدون دیدگاه

روش ابتکاری

مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قسمت اول)
پیشینه تحقیق ما در دو بخش روش های ابتکاری تصمیم گیری و رفتار بازاریابی کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب

پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینی (بخش دوم)

توسط گروه مدیران پریمیوم گروه مدیران پریمیوم بدون دیدگاه

روش های ابتکاری در بازاریابی کارآفرینی

بازاریابی کارآفرینی

هربرت سایمون را می توان جزو اولین کسانی دانست که آغازگر و پایه گذار فرآیندهای تصمیم گیری غیرعقلایی می باشد.

ادامه مطلب

پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینی (بخش اول)

توسط گروه مدیران پریمیوم گروه مدیران پریمیوم بدون دیدگاه

مهم ترین نتایج مثبت در بازاریابی کارآفرینی

چکیده

بازاریابی کارآفرینی

تصمیمات کارآفرینان در بیشتر کسب و کارهایشان از نوع ابتکاری می باشد، که راه ابتکاری احساس از مهم ترین راه های این نوع تصمیم گیری است که در تصمیمات آن ها بسیار حائز اهمیت است و همین طور یکی از مهم ترین خصوصیات کارآفرینان، که متاثر از ذهنیت ، تصمیم گیری و تفکر کارآفرینانه است،رفتار بازاریابی کارآفرینی است . ادامه مطلب