زبان بدن

زبان بدن

توسط گروه مدیران پریمیوم
زبان بدن

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان

خلاصه کتاب زبان بدن(چگونه افکار دیگران را بخوانیم)

اثر آلن پیز

فصل اول:چارچوبی برای فهم
بر اساس یافته های علوم رفتاری ۱/۳ ارتباط ما کلامی و ۲/۳ ارتباط غیر کلامی است.
میزان تاثیر کلی یک پیام ۷%کلامی ،۳۸%درصد آوایی (تن صدا) و ۵۵%غیر کلامی است .
محققان توافق نظر دارند که کانال کلامی اساسا برای انتقال اطلاعات به کار می رود در حالی کانال غیر کلامی برای تبادل نگرش های بین فردی و در بعضی از موارد جایگزینی برای پیام های کلامی است.
ما همچون حیوانات تحت تاثیر قوانین زیست شناختی هستیم که کنش ها ،واکنش هاو زبان بدن ما را کنترل می کنند.
خانم ها در ادراک‌گری تیز بین تر از آقایان هستند و این حقیقت باعث شده است که زنان دارای قدرتی باشند که به آن شهود زنانه‌گی می گویند.بیشتر رفتار غیر کلامی ما آموخته شده است و معنی بسیار از حرکات و حالات بدنی ما منشا فرهنگی دارد.
همانگونه که زبان کلامی در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت‌اند زبان غیر کلامی نیز ممکن است چنین باشد.مانند علامت هایی که با انگشت به معنی okو یا دیگر علامت های که در هر فرهنگی تعبیر متفلوت دارند.لذا قبل از نتیجه‌گیری عجولانه درباره زبان بدن یا حالتهای یک فرد ابتدا باید به پیشینه‌ی فرهنگی او توجه داشت.یکی از اشتباهات افراد کم تجربه تفسیر حالت به طور مجزا و جدای از حالت و شرایط دیگر است،بنابراین همیشه بایدمجموعه‌ای از حالات ورفتار را در کنار هم در نظر بگیریم.تحقیقات نشان داده است که علامت های غیر کلامی تقریبا پنج برابر کانال کلامی تاثیر گذارندو هنگامی که این دو همخوان نباشند،افراد به پیام غیر کلامی اتکا می‌کنند.کلید تفسیر دقیق زبان بدن مشاهده حالات و تناسب بین کانال های ارتباطی کلامی و غیر کلامی است.
موقعیت اجتماعی و قدرت یک شخص مستقیما با تعداد حرکات بدنی و اشاراتی که او به کار می برد مرتبط است.
جعل کردن زبان بدن به دلیل فقدان تناسب بین حالت های زبان اشاره علامت های بسیار کوچک و کلمات به زبان آمده،ممکن نیست.
افراد خبره مانند سیایت مداران که می توانند زبان بدن را به خوبی برای جلب امتیازات جعل کنند به اصطلاح دارای قدرت فرّه یا charisma هستند. به طور خلاصه جعل زبان بدن برای مدت طولانی مشکل است اما یادگیری حالات مثبت و به کارگیری آنها برای ارتباط با دیگران و حذف حالت های منفی، مفید است. در مورد دروغ گویی می توان گفت که ذهن هوشیار ما به طور خودکار یا مستقل از دروغ های کلامی ما عمل می کند ،بنابراین زبان بدن دروغ ما را آشکار می سازد.مکانیزم بدن به این صورت است که در حین گفتن دروغ ذهن نیمه هوشیار انرژی عصبی از خود منتشر می کند که به عنوان حالتی در انسان نمود پیدا می کند که با گفته‌های فرد دروغگو در تناقض قرار می گیرد.

فصل دوم:قلمرو و حوزه ها
قلمرو همچون ناحیه یا فضایی است که یک شخص ادعا می کند که به او تعلق دارد ومثل اینکه عضوی از بدن او می باشد.انسان مانند جانوران دیگر حباب هوایی قابل حمل متعلغ به خود را دارد که اندازه آن به تراکم جمعیت محیطی بستگی دارد که در آن رشد یافته لذا این حریم شخصی از جنبه فرهنگی تعیین می شود.
فاصله حوزه ها یا شعاع حباب های اطراف افراد را به چهار دسته تقسیم می کنند که عبارتست از:
۱) حوزه صمیمی(۱۵الی۴۵ سانتینتر)
۲)حوزه شخصی(۴۴الی۱۲۲سانتیمتر)
۳)حوزه اجتماعی(۱۲۲الی۳۶۰سانتیمتر)
۴)حوزه عمومی (بیشتر از۳۶۰ سانتیمتر)
اگر می خواهید دیگران در کنار شما احساس راحتی کنند ، قانون طلایی حفظ فاصله ها را همیشه به خاطر داشته باشید، هر چقدر رابطه شما با دیگران صمیمی تر باشد اجازه دارید،که به آنها نزدیک تر شوید.باید به اختلاف فرهنگی در تعیین حوزه ها توجه ویژه شود،نا آگاهی از تفاوت فاصله ها در فرهنگ های مختلف می تواند به آسانی به سوء تفاهم وایجاد باور های غلط درباره‌افرادی از آن فرهنگ ها شود.دارایی های تحت تملک هر فرد نیز قلمرو خصوصی او را تشکیل میدهد که هر شخص برای حفظ آن مبارزه خواهد کرد.روانشناسان متوجه شدند که افرادی که رانندگی می کنند واکنشی کاملا متفاوت با رفتار اجتماعی معمولی‌شان در مورد قلمرو خودشان نشان می دهند و به نظر می رسد که خودرو تاثیر تشدید کننده ای بر اندازه فضای شخصی دارد.

فصل سوم: حالت های کف دست
یکی از مهم ترین روش های تشخیص صداقت افراد، نشان‌های کف دست است.انسان برای نشان دادن صداقت و تواضع خود کف دستهایشان را نشان میدهندو یکی از قویترین علامت های غیر کلامی توسط کف دست ارسال می شود و اگر از این حالت به درستی استفاده شود به صاحب آن اقتدار و قدرت نفوز به دیگران را می دهد .در ضمن دست دادن شکل مدرن احوالپرسی باستانی است. با تمرین و کاربرد هوشیارانه تکنیک های دست دادن میتوان تاثیرمستقیمی بر نتیجه ملاقات چهره به چهره با دیگران داشت.برای مثال دست دادن به گونه ای که کف دست رو به پایین است نشان این است که شما می خواهید کنترل رل به دست بگیرید. حالتی که در هنگام دست دادن شما کف دستتان رو به بالاست این مفهوم را دارد که شما می خواهید کنترل موقعیت را به طرف مقابل بسپارید.حفظ درست به حالت عمودی نشانه انتقال احساس احترام به دیگری است(دست دادن مردانه).سبک دست دادن رو به پایین تهاجمی ترین سبک دست دادن است زیرا شانس رابطه برابر را به طرف مقابل نمی دهد.هدف از دست دادن با دو دست نشان دادن صمیمیت،اعتماد و عمق احساسات به طرف مقابل است.

فصل چهارم حالات دست وبازو
مالیدن کف دستها به همدیگر روشی است که مردم به زبان غیر کلامی انتظارات مثبت خود را بیان می کنند.مالیدن انگشت شصت به انگشتان دیگر یا انگشت اشاره معمولا به معنی انتظار دریافت پول تفسیر می شود.دستان در حالت انگشتان گره خورده به سه روش تحلیل میشود و به نظر میرسد که همچنین رابطه بین ارتفاعی که دستها نگه داشته می شوند و شدت حالت منفی شخص وجود داشته باشد، یعنی کنترل کسی که دستانش را بالا نگه داشته است مشکل تر از کسی است که دستانش را پایین نگه داشته است.دستان به شکل برج در مورد کسانی با اعتماد به نفس بالا استفاده می شود یا کسانی که بسیار کمک از زبان بدن استفاده می کنند.سر وچانه رو به بالا و گرفتن دست از پشت نشانه ایجاد اعتماد نفس در شماست و می تواند در مواقع اضطراب آور شما را از فشار روانی خلاص کند این حالت در میان خانواده سلطنتی انگستان یک عادت است. انگشتان شست نشان دهنده برتری بوده و حتی در زمانی که با پیام های کلامی کاملامتناقص همراه باشند به اندازه کافی واضح و گویا هستند.

فصل پنجم گول زدن ، شک کردن ، دروغ گفتن
تشخیص حالت گول زدن غیر کلامی یکی از مهمترین مهارتهایی است که باید بیاموزیم.سه حالت رایج در این باره وجود دارد مانند این که وقتی حرف غیر واقعی میشنویم مهمولا با دست گوشها را می پوشانیم،وقتی حرف سخن دروغ می گوییم با دست دهان را می پوشانیم و وقتی نمی خواهیم شاهد صحنه ای باشیم با دست چشمانمان را می پوشانیم.البته وقتی کسی دست خود را به چهره می گذارد همیشه نشانه دروغ گویی نیست ممکن است شخص در حال گول زدن شما باشد.تحقیقا تشان داده است که دروغ گویی باعث ایجاد نوعی احساس خارش و سوزش در تاحیه صورت و گردن می شودو برای کاهش ان نیاز به لمس کردن یا خاراندن آن قسمت استو به همین دلیل این نواحی ممکن است عرق کند و افراد معمولا در این هنگام یقه خود را لمس میکنند یا آزاد می کنند و یا می کشند.البته کشیدن یقه در هنگام خشم و درماندگی نیز صورت می گیرد.نشانه گذاشتن انگشت در دهان نیاز درونی به امنیت خاطر و اطمینان است.یک گوینده خوب کسی است که میداند که چه وقت شنوندگان او مشتاق شنیدن صحبت های او هستند و چه موقع خسته شده اند و شنوندگان می توانند با حالت دست به چانه یا گونه به این مساله آگاه می شود.زرن دست یا انگشت بر روی میز و یا کوبیدن پا نشانه خستگی مخاطب است.قرار دادن دست بر روی گونه به حالتی که انگشت اشاره رو به بالاست نشانه ارزیابی سخنان گوینده است.ضربه زدن به چانه نشانه حالت تصمیم گیری است.و در این حالت پشت دادن به صندلی نشانه غیر کلامی نه و به سمت جلو متمایل شدن نشانه آری است.یکی از حالت های رایج در دروغ گفتن مالیدن پشت گردن با کف دست است.کسانی که بنا به عادت پشت گردن خود را می مالند دیدگاه های منفی و انتقادیدارنو و کسانی که پیشانی خود را می مالندبیشترانسان های سر خوش و بیخیال هستند.

 آرش کامران

مدیران پریمیوم اصفهان

خلاصه کتاب  زبان بدن آلن پیز

چارچوبی برای فهم

سالهای پایانی قرن بیستم شاهد ظهور نوع جدیدی از دانشمندان اجتماعی یعنی متخصصین رفتارهای غیر کلامی بود . همانگونه که برخی افراد از تماشای پرندگان و مشاهده رفتار آنها لذت می برند ، این دانشمندانافراد را در فعالیت های اجتماعی، کنار دریا، تماشای تلویزیون، اداره، یا هر جایی زیر نظر داشته و از تماشای نشانه های غیر کلامی افراد لذت می برند. یک متخصص رفتارهای غیر کلامی مثل یک دانشجوی علوم رفتاری است که می خواهد درباره اعمال همنوعان خود و سرانجام رفتارهای خود و چگونگی بهبود رابطه اش با دیگران چیزهایی بیاموزد .

شگفت انگیز است که در طی میلیون ها سال زندگی بشر جنبه های غیر کلامی ارتباطات او فقط از دهه 1751 میلادی به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته و عامه مردم از وجود آنها زمانی آگاه شدند که جولیوس فَست ) Julius Fast ( کتابی درباره زبان بدن منتشر کرد . این کتاب خلاصه ای از کارهایی بود که دانشمندان رفتارگرا تا آن زمان درباره ارتباط های غیر کلامی انجام داده بودند ، و حتی امروزه بیشتر افراد از وجود زبان بدن و اهمیت آن در زندگی خود بی خبرند .

چارلی چاپلین و بسیاری از بازیگران دیگر فیلم های صامت پیشتازان مهارتهایارتباط غیر کلامی بودند ، این مهارتها تنها وسیله ارتباط بر روی صحنه بود . هربازیگر بر اساس توانایی استفاده موثر از زبان بدن و اطوارها به بازیگر خوب یا بد تقسیم می شد . زمانی که فیلم های ناطق متداول شد و در نتیجه جنبه های غیر کلامی رفتار اهمیت خود را از دست داد بسیاری از بازیگران فیلم های صامت به فراموشی سپرده شدند و کسانی که مهارتهای کلامی خوبی داشتند پا به عرصه ظهور نهادند .

تا آنجا که به مطالعه علمی زبان مربوط می شود شاید بتوان گفت که مهمترین کار انجام شده قبل از قرن بیستم کتاب بیان احساسات در انسان و حیوان اثر چارلز داروین در سال 1672 بود . این آغاز مطالعات حالت های چهره و زبان بدن بود . از آن زمان تا کنون محققین تقریباً یک میلیون نشانه های غیر کلامی را مشاهده و ثبت کرده اند . آلبرت محرابیان متوجه شد که از میزان تاثیر کلی یک پیام، هفت درصد کلامی ) فقط کلمات ( سی و هشت درصد آوایی ) از جمله تُن صدا ( و پنجاه و پنج درصد آن غیر کلامی است .پروفسور بِیرد ویسل ) Birdwhistle ( نیز تخمین زد که تقریباً به همین اندازه از ارتباط های غیرکلامی بین انسان ها مبادله می شود . او برآورد کرد که یک انسان به طور متوسط روزانه حدود ده دقیقه صحبت می کند و 2 ثانیه زمان می برد. او نیز مانند محرابیان دریافت که / یک جمله معمولی حدود 6 بخش کلامی یک گفتگوی چهره به چهره کمتر از سی و پنج درصد و بخش غیرکلامی آن بیش از شصت و پنج درصد است .

بیشتر محققین توافق نظر دارند که کانال کلامی اساساً برای انتقال اطلاعات به کار می رود ، در حالیکه کانال غیر کلامی برای تبادل نگرش های بین فردی ، و دربرخی موارد به عنوان جایگزینی برای پیام های کلامی استفاده می شود .

صرف نظر از فرهنگ ، کلمات و حرکات با چنان هماهنگی اتفاق می افتند که یک فرد با تجربه و آموزش دیده میتواند با گوش دادن به صدای یک نفر بگوید که او چه حرکاتی را انجام می دهد به همین گونه ، بیردویسل قادر بود با نگاه کردن به حرکات یک شخص در حال صحبت بگوید او به چه زبانی صحبت می کند . بسیاری از مردم به سختی می پذیرند که ما از نظر زیست شناختی هنوز یک حیوان هستیم . ما نیز چون گونه های دیگر حیوانات تحت تاثیر قوانین زیست شناختی هستیم که کنش ها ، واکنش ها و زبان بدن ما را کنترل می کنند . موضوع جالب این است که انسان بندرت از این واقعیت آگاه است که داستانی را به زبان می آورد و حرکات ، اداها و اطوارهای او داستان دیگری را بیان می کنند

خلاصه مفاهیم زبان بدن

*شل دست دادن نشانه ی عدم ارامش طرف مقابل هست او دوست ندارد کف دستش را لمس کنید زیرا از برملا شدن رازش می هراسد            

*دست دادن استخوان شکن:نشانه عدم امنیت است که طرف مقابل قصد دارد با قدرت خود قدری از ضغف خود را بپوشاند

*دسعت دادن در صورتی که کف دست به صورت پغایین است: طرف مقابل قصد دارد برتری خود به شما ثابت کند در خالی که او در آرامش است و احساس ضعف نمی کند

*هماهنگی اگر دیدید شخصی حرکات شما را تکرار می کند بدانید که هر دو در حال فکر کردن به یک موضوع خاص هستید مگر این که به عمد قصد تکرار و فریفتن شما را داشته باشد

اگر کسی در حال صحبت کردن با شما جلوی دهانش را می گیرید به احتمال زیاد می خواهد دروغ بگوید

*تحقیقات روانشاناس بیان گر این حقیقت است که در زمان گفتو گوی رو در رو تنها 7 درصد ار پیام ما از طریق لغات و کلمات انتخابی به مخاطب انتقال داده می شود.

33 درصد مقصود ما از طریق لحن صدا و بلند  و کوتاهی صدا و افکت های صوتی و 60 در صد به وسیله حرکت بدن به مخاطب انتقال پیدا می کند چرا که حسگر های بینایی تا مغر 22 برابر بیشتر ازحسگر های شنوایی در مغز است.

بهترین خالت دست دادن حالتی است که هر دو دست دو طرف عمود باشد و کمی هم دستان هم را فشار دهند(نه زیا)

در لب انسان حسگر های عصبی زیادی وجود دارد که با لمس لب احساس آرامش بسیار بالای می کنیم تکنیک حرکات آینه ای یکی از راه های نفوذ در دلهاست تنها کافیست حرکات طرف مقابل را تکرار کنید

5 نوع دروغ:

1 بیماری دروغ گویی

2- عادتی به نام دروغگویی

3-خودشیفتگی

4- بی ثباتی شخصیتی

5- دروغ های نمایشی

 

برای تشخیص دروغ گو رفتار اورا قبل از سوالتان در نظر بگیرد .سوال خودتان را بپرسید .دروغگوها معمولا بیش از حد به جزِئیات بی ربط می پردازن

فراموش نکنید که دروغ گو فراموش کار است

همیشه در مکالمات اولین فردی باشید که می گوید سلام اگه بجا نیاورد سریع خودتان را معرفی کنید در این لحضات هرگز لبخند زدن را فراموش نکنید

علائم .ذاتی .درونی .آموخته

تحقیق ها و بحث های زیادی بر سر این موضوع شده است که آیا علامت های غیر کلامی ذاتی ، موروثی ، آموختنی یا اکتسابی هستند . شواهد لازم از مشاهده افراد نابینا و یا ناشنوایی که قادر نبودند از کانالهای دیداری یا شنیداری نشانه های غیر کلامی را یاد بگیرند ، از مشاهده رفتاری افراد با فرهنگ های مختلف در سراسر جهان و همچنین از مطالعه نزدیک ترین گونه جانوری به انسان یعنی میمونها جمع آوری گردید .

نتایج این تحقیق نشان می دهد که برخی حرکات در هر مقوله ای جای می گیرند .

به عنوان مثال کودکان پستانداران با توانایی مکیدن به دنیا می آیند ، که نشان میدهد این توانایی ذاتی یا موروثی است. دانشمند آلمانی ایبل ایبسفلدت ) – Eibl – Eibesfeldt ( دریافت که خندیدن کودکانی که نابینا و ناشنوا بدنیا می آیند مستقل از یادگیری با تقلید است ، که به این معنی است که این حرکات نیز باید ذاتی باشند. اِکمن ) Ekman ( ، فرایسن ) friesen (و سورنسون ) Sorenson ( برخی نظرات داروین درباره حرکات ذاتی را با مطالعه حالتهای چهره افراد زیادی از فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار دارند . آنها متوجه شدند که هر فرهنگ برای نشان دادن

هیجان از حرکات چهره اصلی یکسانی استفاده می کند ، که به این نتیجه گیری منجر شد که این حرکات باید ذاتی باشند .

هنگامی که دستهایتان را روی سینه تان به روی هم می گذارید آیا دست راست را روی دست چپ خود قرار می دهید یا دست چپ را روی دست راست ؟ بیشتر افراد تا زمانی که امتحان نکنند نمی توانند با قاطعیت جواب بدهند . هنگامی که یکی از این روشها برای فرد کاملاً عادی و راحت است روش دیگر کاملاً غیر عادی و ناراحت است . شواهد نشان می دهد که این موضوع می تواند دلیلی بر موروثی بودن این حرکت باشد که تغییر پذیر نیست .

هنوز بحث بر سر این موضوع ادامه دارد که آیا برخی حرکات و حالات بدنی از جنبه فرهنگی آموخته شده تبدیل به عادت می شوند و یا موروثی هستند . به عنوان مثال اکثر آقایان هنگامی که کت یا پالتوی خود را می پوشند ابتدا دست راست خود را در آستین فرو می برند در حالیکه اکثر خانمها ابتدا آستین دست چپ را می پوشند. هنگامی که یک زن و مرد در یک خیابان شلوغ از کنار هم رد می شوند مرد معمولاً بدن خود را به سمت زن متمایل می کند در حالیکه زن معمولاً بدن خود را عقب می کشد . آیا این زن برای محافظت از خود این کار را به طور غریزی انجام می دهد ؟ آیا این واکنش ذاتی زنانه است یا او این عمل را با تماشای ناخود آگاه زنان دیگر یادگرفته است ؟ بیشتر رفتار غیر کلامی ما آموخته شده است و معنی بسیاری از حرکات و حالات بدنی ما منشاء فرهنگی دارند . اجازه دهید نگاهی بر این جنبه های زبان بدن بیاندازیم .__

آرمین سالم

خلاصه کتاب زبان بدن

 • شل شدن دست نشانه ی:عدم آرامش طرف مقابل است.او دوست ندارد کف دستش را لمس کنید زیرا از بر ملا شدن رازش می هراسد.
 • دست دادن استخوان شکن: نشانه ی عدم امنیت است که طرف مقابل قصد دارد با قدرت خود قدری از ضعف خود را بپوشاند.
 • دست دادن در حالی که کف دست رو به پایین است:طرف مقابل قصد دارد برتری خود را به شما ثابت کند در حالی که او در آرامش است و احساس ضعف نمی کند
 • هماهنگی:اگر دیدید شخص حرکات شمارا تکرار می کند بدانید که هر دو در حال فکر کردن به یک موضوع خاص هستید. مگر اینکه به عمد قصد تکرار و فریفتن شمارا داشته باشد.
 • اگر کسی در حال صحبت کردن با شما جلوی دهانش را می گیرد به احتمال زیاد قصد دارد دروغ بگوید.
 • تحقیقات روان شناسان بیانگر این حقیقت است که در زمان گفت و گوی رو در رو تنها 7 % از پیام ما از طریق لغات و کلمات انتخابی به مخاطب اعلام می شود.
 • 33 % مقصود ما از طریق لحن صدا و بلند و کوتاهی صدا و افکت های صوتی و 60 در از پیام به وسیله حرکات بدن به مخاطب انتقال پیدا می کند.چرا که در انسان حسگر های بینایی تا مغز 22 برابر بیشتر از حسگر های شنوایی تا مغز است.
 • بهترین حالت دست دادن حالتی است که هر دو دست دو طرف عمود باشد و کمی هم دستان هم را فشار دهند.(نه زیاد)
 • در لب انسان حسگر های عصبی بسیاری وجود دارد و با لمس لب احساس آرامش بسیار بالایی می کنیم.
 • تکنیک حرکات آینه ای یکی از راه های نفوذ در دلهاست.تنها کافیست حرکات طرف مقابل را تکرار کنید.به همین سادگی.
 • زنان زمانی با شخصی احساس صمیمیت می کنند کنار او میشینند! و نسبت به تازه واردی که کنار آنان می نشیند حس و نظر خوبی نخواهند داشت ولی در مورد مردان کاملا برعکس است.
 • اشخاصی که در اتاق امتداد پاهایشان به سمت درب خروجی است به ادامه ی گفت و گو تمایلی ندارند.
 • حالت های صورت در بین افراد یک خانواده ارثی است.
 • در فرهنگ روانپزشکی داشتن چهره ی افسرده یعنی: عضلات افتاده ی صورت ،چشمان بی روح و لب های روبه پایین.یکی از ملاک ها تشخیص بیماری افسردگی است.
 • حالت چهره کاملا تحت تاثیر حالات درونی ماست:رنگ رخسار خبر می دهد از حال درون.
 • سطح چشم ها: معمولا فردی که سطح دید چشمانش از بقیه بالاتر است رهبر محسوب می گردد. ((high level و هنگامی که شما ایستاده اید و بقیه نشسته قطعا شما را در موضع قدرت قرار می دهد.
 • روانشناسان بر این باورند که بیشتر دروغ های ما به منظور محافظت از روابط اجتماعیمان است.

 

پنج نوع دروغ داریم:

 1. بیماری دروغگویی
 2. عادتی به نام دروغگویی
 3. خودشیفتگی
 4. بی ثباتی شخصیتی
 5. دروغ های نمایشی

 

 • برای تشخیص دروغگو رفتار او را قبل از سوالتان در نظر بگیرید،سوال خودتان را بپرسید.دروغگو ها معمولا بیش از حد به جزییات بی ربط می پردازند.
 • فراموش نکنید که دروغگو فراموش کار است و احتمال اینکه متناقض صحبت کند بسیار زیاد است.
 • برای فهمیدن چند دقیقه مکث کنید. برای انسان دروغگو بودن امری سخت و استرس زاست و هیچ اتفاقی مثل سکوتی که میان پاسخ او و سوال بعدیتان برقرار می کنید عذاب آور نیست.
 • بحث را عوض کنید. بی تردید شیرین ترین زمان برای دروغگو لحظه ای است که احساس کند که دروغ به پایان رسیده است و در کارش موفق بوده است.تغییر بحث توسط شما احتمالا لبخندی بر لبان او می نشاند.در این هنگام بازگشت به مبحث قبلی مانند ضربه پایانی یک بکسور برای ناک اوت کردن حریفش است و با خشم مضاعف او همراه خواهد بود.
 • دبرا فاین نویسنده کتاب ((هنر مکالمات کوتاه)) در گذشته یک مهندس خجالتی بوده و در سمینار ها و همایش ها داخل دستشویی پنهان می شده تا با دیگران برخوردی نداشته باشد و مجبور صحبت با آن پها نشود.در حال حاضر او با توسل به تکنیکهایش بهترین و حرفه ای ترین سخنرانهای دنیاست.
 • همیشه در مکالمات اولین فردی باشید که می گوید ((سلام)). اگر به جا نیاورد سریع خودتان را معرفی کنید. در این لحظات هرگز لبخند و دست دادن را فراموش نکنید.
 • در معارفه ها:اگر قصد دیدن شخص خاصی را دارید،بهترین راه این است که از یکی از آشنایان آن فرد تقاضا کنید تا شما را به او معرفی کند، از یک دوست دو جانبه بخواهید که این افتخار را نصیب شما کند.
 • در مراوده پاها و دستانتان را ضربدری قرار ندهید.
 • از به وجود آوردن مقداری فضا نهراسید،عضلات شانه هایتان را شل کنید و راحت باشید.
 • به صورتتان دست نزنید،زیرا ممکن است دستپاچه به نظر برسید،بی قراری نکنید.

محمد روحانی