اثر مرکب

اثر مرکب

توسط گروه مدیران پریمیوم

خلاصه کتاب اثر مرکب

به نام خدا

چکیده کتاب اثر مرکب

اگراحساس ارزشمندی وعزت نفس سالم دروجود ما باشد حتی یک فرد خودشیفته، خود محور هم متوجه میشود باانسانی که احساس ارزشمندی دارد باید محترمانه رفتارکند.

چراباید تحت هرشرایطی خود را دوست داشته باشیم ؟

چون من با رفتاری که انجام می دهم متفاوتم ویکی نیستم ،من یعنی هویت ،شخصیت وذات باارزش، اما رفتار درست ویا غلط من آموخته هایی است که ازپدرومادرواطرافیان جامعه گرفته ام.

من محترم ولایق آفریده شده ام و تا ابد اینگونه هستم ولی رفتارم می تواند اشتباه باشد چون الگوی رفتاری من اشتباه بوده است.اگر کاری اشتباه انجام می دهم باید رفتارم رازیر سوال ببرم وبگویم این رفتارباید اصلاح شود،درواقع رفتارم رادوست ندارم.

تجربه ای که من شخصا به دست آوردم :

ا- لیستی از خصوصیات خوب وبد یا به نوعی نقاط قوت وضعفم را تهیه کردم سپس سعی کردم تمرکز بیشتری روی نقاط قوت خود گذاشته وآنها راتقویت کنم ، نقاط ضعف رانیز اصلاح نمایم .

2- هرشب یک ترازنامه از کارهای روزانه تهیه کرده وخود را محک میزنم و سعی میکنم کار اشتباه روز قبل راتکرار نکنم این کار باعث میشود بیشتر حواسم راجمع کنم.

خلاصه اثر مرکب3- پذیرش اصلی بود که بزرگترین کمک را درخویشتن دوستی به من کرد. خودرامی پذیرم همینطورکه هستم . اصولی مانند تسلیم،صداقت ،ایمان ،فروتنی،میتواند به ما درراه رهایی از بار سنگین اشتباهات گذشته کمک کند وحس خویشتن دوستی رابیدارنماید.

4-استفاده از جملات تاکیدی : به این باور رسیدم که هیچکس جز خودم نمی تواند به من کمک کند بنابراین تصمیم گرفتم به خود انرژی مثبت بدهم هرروز تکرار میکنم که من عالی هستم ،توانمند و قدرتمندم به خدای خود اعتماد کرده وایمان دارم که او پشتیبان من است .

زهرا تقوی

  • برداشت از فایل صوتی

اول از هر چیز خدا را شاکرم که با این مجموعه آشنا شدم.شاکرم بابت حضور استاد فرزانه جناب آقای کیمیایی و همچنین تک تک دوستان که از همگی آنها درس آموختم.

این موهبتی است گران بها که خداوند بمن ارزانی داشته.هربار که روز آموزش فرا می رسد چنان با انرژی و مشتاقانه حضور پیدا می کنم, انقدر با انگیزه وارد می شوم ک حس میکنم بهترین روز زندگی ام است…چرا که تشنه آموزش و یادگیری هستم.دوست دارم تمام موارد گفته شده را بصورت عملی پیاده کنم و در نوع خود عالی باشم!

تا چند روز بعد از کلاس شارژ هستم و صحبت های استاد را باخود مرور میکنم.ولی در بعضی زمان ها به دلیل مشغله کاری  ومسئولیت های بسیار,کم کم باطری درونی من ضعیف شده ونیاز به شارژ مجدد پیدا میکند!!!که در این زمان ها فایل های صوتی مانند معجزه به کمکم می آید.هر وقت که در رور فرصت پیداکنم گوش می دهم

صدای استاد مثل موسیقی دلنواز قلب وروح مرا آرام میکند.استرس و نگرانی هایم را کم کرده وامیدوار میشوم.احساس نمی کنم که حتی در یک روز آموزش و یادگیری وجود ندارد;بلکه هروقت نیاز پیدا کنم استاد در دسترس من است و دوباره درس را مرور میکند.

به خود میبالم که شاگرد استادی با صلابت ومقتدر هستم…فروتنانه در مقابل ایشان و تیم قدرتمند پریمیوم زانو زده وقدردانی می نمایم…

 

****

  • زهرا تقوی مدیریت آزمایشگاه دکتر قلی زاده_دکتر اسفندی