چرا پریمیوم

چرا پریمیوم

توسط گروه مدیران پریمیوم

چرا پریمیوم ؟

چون در این دوره می آموزیم که :
1- چطور یک مذاکره کننده قوی باشیم حتی با آدمهای سر سخت و غیر قابل نفوذ
2- چطور در بیزینس خود پریمیومی شویم، یعنی در ابتدا محصول و سپس برندی پریمیومی داشته باشیم تا مشتریان و شرکای تجاری امکان کنار گذاشتن ما را نداشته باشند
3- چطور برند شخصی خود را برای ایجاد و حفظ مشتریانی وفادار مرمت کنیم
4- چطور با داشتن فن بیانی شیوا و گذراندن دوره سخنوری در ذهن ها ماندگار شویم
5- چطور به قله موفقیتِ، ایجاد یک سازمان و شبکه فروش منسجم، صعود کنیم
6- چطور در شرایط بحران با شناخت اولیه خود، استراتژی بازار وسپس شرکای تجاری، استراتژی های بیزینسی خود را تعیین کنیم.
7- چطور خلاق باشیم، خلاقیت عامل مهمی برای برگشت سرمایه و ایجاد تفاوت در بین شرکای تجاری شماست.
8- چطور شرایط سخت بحران را کنترل کرده و خود رهبری داشته باشیم تا دچار ورشکستگی نشده و یا اگر در این شرایط هستیم با گل خورده کمتر پیروز میدان باشیم

چرا مدیران پریمیوم
چرا پریمیوم

مصاحبه با جناب مجتبی دلیل

.

.

      چرا پریمیوم
چرا پریمیوم

مصاحبه با جناب جلالی

.

.

      چرا پریمیوم؟-آقای جلالی
چرا پریمیوم

مصاحبه با جناب فرزاد سلیمانی

.

.

      چرا پریمیوم
چرا پریمیوم

مصاحبه با جناب پورطهرانی

.

.

      چرا پریمیوم؟ آقای ماندگاری
چرا پریمیوم

مصاحبه با جناب پورطهرانی

.

.

      چرا پریمیوم؟ آقای پورطهرانی
چرا پریمیوم

مصاحبه با جناب مجنون پور

.

.

      چرا پریمیوم؟-آقای مجنون پور