بهبود عملکرد سازمان ها با رویکرد هوش اخلاقی

بهبود عملکرد سازمان ها با رویکرد هوش اخلاقی

توسط گروه مدیران پریمیوم

با هوش اخلاقی، سازمان ها را به ارتقاء و بهبود عملکرد سوق دهیم

با افزایش فعالیت های سازمان و هم چنین افزایش فعالیت های غیر اخلاقی در سازمان ها، امروزه

مدیران به مساله ای به نام معمای اخلاق توجه می نمایند.

 

با توسعه فعالیت ها و اقدامات سازمانی، تا حدودی مرز بین کارهای اخلاقی و غیر اخلاقی از بین

رفته است. و با لحاظ قرار دادن خصوصیات وویژگی های افراد در ابعاد فردی و اجتماعی، ممکن

است رفتار، گفتار و پندار افراد در جایگاه و موقعیت سازمانی شان از جایگاه فردی و شخصیتی

-شان متفاوت باشد. رفتار و عملکرد اخلاقی و یا غیر اخلاقی افراد حاکم بر سازمان، تاثیر بسزایی

بر میزان کارآیی سازمان خواهد داشت، که به تبع آن پیامدهای مثبت یا منفی در سازمان حاکم،

خواهد شد.

 

از الزامات یک سازمان مثبت و کارآمد حاکمیت رهبری با بهره وری از هوش اخلاقی بالاست.

هوش اخلاقی، به مفهوم برخورداری از اعتقادات اخلاقی قوی و محکم است. رهبرانی که از هوش

اخلاقی بالا بهره مندند، در سازمان شان به اعمال رفتارهایی خواهند پرداخت که با ارزش ها و

اعتقادات شان، هماهنگی و مطابقت داشته باشد.

 

سازمانی را می توان دارای هوش اخلاقی بالا دانست که پایبند و متعهد به اخلاقیات باشد و اخلاقیات

را در راس تمام امور و فعالیت هایش قرار دهد.

 

رهبران سازمان های اخلاق مدار، ملتزم به لحاظ و رعایت اصولی هستند که با اجرای آن ها، از

انحطاط سازمان، پیشگیری می کنند.

 

این رهبران، با انجام امور و اقدامات زیر، به توسعه اخلاق در سازمان ها، اقدام می نمایند :

  • رهبران اخلاق مدار، احترام به دیگران را سرآمد تمام اقدامات و فعالیت های خویش

می دانند.

تجلی احترام به دیگران را می توان در همدلی، داشتن سعه صدر و هم احساسی در رفتارهای

کارکنان سازمان نگریست.

  • نوع دوستی و ارائه خدمات مطلوب به دیگران، از مصادیق رفتارهای رهبران اخلاق مدار است.
  • توجه نمودن به مسائل متفاوت با لحاظ قراردادن دو ویژگی انصاف و عدالت، از نشانه های

بارز رفتار رهبران اخلاق مدار است.

این رهبران، حتی در برابر رفتارهای متفاوت شان در قبال افراد و گروه های مختلف، بر حفظ

ارزش های اخلاقی خود را ملزم می دانند.

یکی از نکات برجسته این گونه از رهبران، رعایت انصاف در مواردی چون اعطای پاداش،

اعمال کیفر و توزیع منابع در بین کارکنان است.

رهبران اخلاق مدار، به منظور افزایش کارآیی کارکنان سازمان، همواره موقعیت های افراد را

مدنظر قرار می دهند.

  • صادق بودن رهبران سازمان های اخلاق مدار، به سازمان ویژگی خاص و منحصر به فردی خواهد بخشید.

نتایج اعمال و پیاده سازی هوش اخلاقی در سازمان ها، در زمینه های ذیل قابل ارائه خواهد بود:

  • سرکوب نمودن اعمال غیر اخلاقی مدیران:

شناسایی رفتارهای غیر اخلاقی و راه های سرکوب نمودن این رفتارها، از اثرات اعمال هوش

اخلاقی در سازمان ها است.

  • مبارزه با تمامی مشکلات اخلاقی موجود در سازمان:

در سازمانی که هوش اخلاقی، بر آن حاکم باشد، دیگر مشکلات و مسائل غیر اخلاقی در آن

به چشم نخواهد خورد. در سازمان هایی با هوش اخلاقی بالا، با حداقلی از تعارض منافع و

نقض قراردادها، مواجه خواهیم بود.

 

جهت تبیین بیش تر این مقاله، به شما خوانندگان نوید درج  مقاله ای دیگر با عنوان تاسی

سازمان های اخلاق مدار از استاندارد ایزو جهانی 26000، در روزهای آتی در همین سایت،

می دهیم. مقالات این سایت را دنبال، نمایید.

کلید واژه ها: هوش اخلاقی، سازمان، کارکنان، رهبران، مدیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *