درباره ما

درباره ما

توسط گروه مدیران پریمیوم

رزومه نیما کیمیایی

در این قسمت شما عزیزان می توانید با رزومه نیما کیمیایی بیشتر آشنا شوید.سعی کرده ایم  تعدادی از شرکت هایی که تا کنون افتخار همکاری با آن ها را داشته ایم در این قسمت بیاوریم.امید است با مطالعه این بخش درباره نیما کیمیایی بیشتر بدانید.