توسعه زنجیره های تامین، با شناخت فرصت های کارآفرینانه

توسعه زنجیره های تامین، با شناخت فرصت های کارآفرینانه

توسط گروه مدیران پریمیوم

              

چگونه با شناخت فرصت های کارآفرینانه، می توانیم به ایجاد و توسعه زنجیره های تامین کارآفرینانه، کمک نماییم؟

 

درک و سازماندهی فرصت های کارآفرینانه ای، از امور مهم زنجیره ای تامین کارآفرینانه است.

توجه به ساختار صنعت و تجزیه و تحلیل موقعیت های هر شرکت و یا سازمانی، از مسائل مهم است.

از این رو، چگونگی استفاده از فرصت ها در زنجیره های تامین چندگانه، به منظور تشخیص ارزش آن ها و

عمیق شدن در زنجیره هایی که به عنوان فرصت هایی برای شرکت های کارآفرینانه هستند، باید مورد توجه

قرار گیرد.

موقعیت رقابتی هر شرکت و یا سازمانی حداقل تا حدودی عملکرد آن را در صنعت تعیین می کند. در تحلیل

هر صنعتی، توجه به مسائل ذیل، باید لحاظ گردد:

  • بخش های صنعت:

به احتمال زیاد طیف وسیعی از بخش های رقابتی صنعت برای شرکت وجود دارد.

بسیاری از شرکت ها، در بخش های مختلف صنعت به رقابت می پردازند که هریک از این ها، می توانند

یک بخش رقابتی کسب و کار در نظر گرفته شود.

 

  • فعالیت های زنجیره ارزش:

به احتمال زیاد ممکن است طیف وسیعی از فعالیت های زنجیره ارزش توسط

شرکت تعیین شود. از جمله مدیریت منابع انسانی، توسعه فنآوری، تدارکات، تدارکات ورودی و عملیات.

شرکت ها، همواره به دنبال مشتریان خاص در صنعت هستند.

  • محدوده جغرافیایی:

این ممکن است یک محدوده جغرافیایی باشد که توسط شرکت تعیین می شود.

وقتی که هدف زنجیره های تامین کارآفرینانه حفظ شود، افزایش مزیت رقابتی شرکت ها و صنعت تامین

می گردد:

هدف زنجیره های تامین کارآفرینانه، عبارتند از:

 

  • کاهش هزینه های زنجیره تامین در منبع، ساخت، تحویل و فرآیندهای بازیافت
  • افزایش کیفیت خدمات از طریق افزایش عملکرد و کیفیت محصول
  • افزایش انعطاف پذیری در سراسر زنجیره تامین
  • افزایش نوآوری از طریق برنامه های کاربردی فنآوری در زنجیره های تامین

زنجیره های تامین کارآفرینانه می توانند، نوآوری و فرصت های مزیت رقابتی را در هرجای ممکن در

شرکت جستجو کنند و به عنوان محرکان کارآفرینی در شرکت محسوب شوند.

در هر شرکت و کسب و کاری مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، منابعی برای رشد و ایجاد فرصت های کارآفرینانه

می باشند. و به همین دلیل است که زنجیره تامین کارآفرینانه، به منابع متعددی وصل است. به طور معمول

شرکت ها، زمانی که به دنبال فرصت های رشد هستند، به کسب و کار اصلی خود نزدیک می شوند. آن ها ممکن

است، برای تقویت سهم بازار خود از طریق تغییر قیمت گذاری، تغییر در آمیخته محصول خود، معرفی انواع

جدیدی از محصولات، بهبود فزاینده تعامل با مشتریان و یا گسترش به مناطق جغرافیایی جدید، تلاش هایی

داشته باشند. که این تلاش ها، را ه های بالقوه فراوانی برای ایجاد زنجیره های تامین کارآفرینانه خواهند بود.

 

کلید واژه ها: فرصت های کارآفرینانه, زنجیره تامین, زنجیره ارزش, سازمان, مشتریان, کسب و کار, نیما کیمیایی, پریمیوم

3 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *