جدیدترین سمینارها

جدیدترین سمینارها

توسط گروه مدیران پریمیوم

سمینارهای برگزار شده سال 1398

ردیف تاریخ نام همایش محل برگزاری موضوع
1 27/02/98 نگرش مثبت گرگان Premium
2 04/04/98 اصول مذاکرات حرفه ای در کسب وکار رفسنجان 4 مرحله اصلی مذاکره
3 10/04/98 درمسیر موفقیت کرمانشاه هفت ستاره موفقیت
4 26/05/98 حامیان صنعت سنگ بابلسر لانچ برند
5 01/07/98 گردهمایی بزرگ شرکت های وابسته به صنعت خامه قنادی ساری premium

کارگاه ها

 • 20، تیر۱۳۹7
 • یک و یک
 • مدیریت فروش و زبان بدن
 • 19، تیر ۱۳۹7
 • تهران
 • مدیران پریمیوم
 • 16، تیر۱۳۹7
 • یک و یک و ماهان
 •  تیم ورک و PEPI و ماهان مذاکرات هیپنوتیزمی
 • 15 ، تیر ۱۳۹7
 • روشنگران راه زندگی
 • مدیران پریمیوم