بسته های آموزشی

بسته های آموزشی

توسط گروه مدیران پریمیوم
بسته های آموزشی گروه مدیران پریمیوم

کتاب

  • میانبرهای مذاکرات

فلش کارت

به زودی

  • فروش تلفنی
  • مذاکرات تیتری
  • سخنواران پریمیوم

مولتی مدیا

به زودی

  • محصولات تصویری
  • محصولات صوتی