سمینارهای سال 1396

سمینارهای سال 1396

توسط گروه مدیران پریمیوم

سمینارهای برگزار شده سال1396

 

ردیف تاریخ نام سمینار موضوع محل برگزاری
1 96/02/04 سمینار سازمانی زنجیره موفقیت سازمانی تهران
2 96/02/06 سمینار آموزشی فروش و بازاریابی مذاکرات هیپنوتیزمی اصفهان
3 96/02/07 سمینار گردهمایی بزرگان صنعت شست و شو در ایران pepi تهران
4 96/02/08 سمینار دخلی تهویه تهران مهندسی فروش تهران
5 96/02/15 افزایش فروش و برندینگ برندینگ و فروش بیرجند
6 96/02/20 گردهمایی بزرگ کارکنان شرکت داده ورزی فرادیس البرز زنجیره موفقیت سازمانی بر اساس نگرش pepi تهران
7 96/03/02 سمیتئاتر هتلداری پریمیوم و نقش آن در موفقیت هتل ها کیش
8 96/04/16 انسان توانگر اسرار ماندگاری بیرجند
9 96/04/21 سمینار بازاریابی و فروش هیپنوتیزمی مذاکرات هیپنوتیزمی سیرجان
10 96/04/31 همایش بانوان کارآفرین 13مرحله طالیی رهبری بازار تهران
11 96/05/04 سمینار فروش داغ در اقتصاد سرد مذاکرات تیتری قم
12 همایش تخصصی مهندسی فروش مهندسی فروش دانش ادراک
13 96/05/07 سمی آرت مدیریت حرفه ای خدمات در هتلداری 13مرحله طالیی رهبری بازار کیش
14 95/05/30 سمینار مدیریت راهبردی کسب و کار مهندسی فروش در اقتصاد سرد رشت
15 96/06/03 همایش برندهای برتر پریمیوم کیش
16 96/06/06 تکنیک های فروش حرفه ای مهندسی فروش در اقتصاد سرد قم
17 96/06/07 سمینار من یک برند هستم برندینگ شخصی تهران
18 96/06/08 سمینار مهندسی و فروش پاشنه آشیل مدیران اصفهان
19 96/06/23 سمینار بزرگI HOME مهندسی فروش در اقتصاد سرد تهران
20 96/06/24 سمینار پیشگامان کسب و کار 13مرحله طالیی رهبری بازار اصفهان