دوره حضوری

دوره حضوری

توسط digital

دوره های حضوری گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

دوره های حضوری مدیران پریمیوم
ترفندهای مذاکره نیما کیمیایی
بازاریابی جهانی گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم
دوره فرار از بحران نیما کیمیایی
مذاکرات هیپنوتیزمی پریمیوم
دوره های آموزشی نیما کیمیایی
وبینار برندینگ شخصی گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم
صعود بر قله موفقیت پریمیوم

مجموعه دوره های حضوری و غیر حضوری نیما کیمیایی با مباحث زبان بدن ،کسب وکار،مذاکرات هیپنوتیزمی، فرار از بحران،خودرهبری، ….