کارشناسان ما

کارشناسان ما

توسط گروه مدیران پریمیوم

کارشناسان گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

معرفی گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

امین پناهی

سرپرست مدیریت پروژه و IT

۰۹۱۲۰۸۱۵۱۵۵

panahi@kimiai.ir

فرداد روحانی

مسئول هماهنگی و برنامه ریزی

۰۹۱۲۰۸۱۵۱۵۴
rohani@kimiai.ir