پادکست های آموزشی پریمیوم

پادکست های آموزشی پریمیوم

توسط گروه مدیران پریمیوم

پادکست های آموزشی پریمیوم

مجموعه ارزشمند پادکست های آموزشی دوره های مذاکرات حرفه ای، فروش و مدیریتی و … در این بخش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

.

.

      ۲۱آیتم مهم در داشتن تیم و کار تیمی

.

      نیما کیمیایی ،تاثیر تفویض اختیار

.

      آموزش داشتن الگو در هرکاری

.

.

      اسکن مغز موقع خرید

.

      کمپانی اپل چه می کند؟

.

      نکته هایی از زبان بدن

.

.

      مذاکره مثل الاکلنگ است

 

      نیما کیمیایی ،حس خوب در مذاکره

.

      نیما کیمیایی مذاکرات تیتری