صوتخانه

صوتخانه

توسط گروه مدیران پریمیوم

به صوتخانه خوش آمدید!

 

در این صفحه فایلهای صوتی شامل موارد زیر خدمت شما ارائه می گردد:

 

  • خلاصه کتابهای مفید در زمینه آموزش نکات مدیریتی
  • از آثار نویسندگان معتبر جهان
  • متون ادبی و الهام بخش
  • دانشنامه های استاد کیمیایی

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 1)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

Play تنها بی پروایان پایدارند-قسمت1 - رؤیا دولتداد

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 2)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

Play تنها_بی_پروایان_پایدارند-قسمت٢-2

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 3)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

Play تنها_بی_پروایان_پایدارندقسمت_سوم

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 4)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

Play تنها_بی_پروایان_پایدارندقسمت_چهارم

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 5)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

 

Play تنها_بی_پروایان_پایدارندقسمت_پنجم

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 6)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

 

Play تنها_بی_پروایان_پایدارندقسمت_ششم

خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند (قسمت 7)

با صدای رؤیا دولتداد

تدوین: @MisaghZarin

www.kimiai.ir

manager@kimiai.ir

https://t.me/nimakimiaei

 

Play تنها_بی_پروایان_پایدارند_قسمت_هفتم